کتابخانه مدارس

عنوانکتابخانه مدارس
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۶

شماره

دوره۴۷ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۵-۹۷
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا به تدریس به صورت شفاهی توسط معلمان درقرون قبل از قرن نوزدهم و قبل از چاپ کتاب پرداخته است و معایب اینگونه تدریس را شرح داده است سپس به مورد صنعت چاپ و کتابخانه‌ی چاپی پرداخته واینکه بعد از به وجود آمدن صنعت چاپ مطالب به صورت کتاب های درسی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گرفت . و بعد به قرن نوزدهم و به وجود آوردن کتابخانه در مدارس اشاره کرد واینکه در آن دوره در بیشتر مدارس کتابخانه مجهز نبوده و اینکه بعد از قرن بیستم با رشد سریع فرهنگ و بکارگرفتن روش های نوین تعلیم وتربیت، بودن کتابخانه در مدارس یک امر لازم شمرده می‌شد در ادامه به شرح وتوضیح یک کتابخانه مناسب و ایده‌آل پرداخته و شرایط کتابخانه مرکزی را عنوان کرده است .latest jordan Sneakers | NIKE HOMME