کارهای دستی برای کودکان

عنوانکارهای دستی برای کودکان
گونهمقاله
نویسندگاندری,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۱۹
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۱۹

شماره

دوره ۱۰ ش۸و۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۵-۹۳
موضوعدری, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این صفحات مطالبی است درخصوص شرایط پذیرفته شدن دانش‌آموزان به کلاس بالاتر و مسائل پیرامون آن و شامل دانش‌آموزان ابتدایی تا مقاطع بالاتر می‌شود . همچنین آیین‌نامه و شرایط امتحانات نیز ذکر شده است .Nike air jordan Sneakers | nike fashion