چگونه نسل جوان را به کتاب خواندن عادت دهیم

عنوانچگونه نسل جوان را به کتاب خواندن عادت دهیم
گونهمقاله
نویسندگانکارنگ, عبدالعلی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۴۲

شماره

دوره۲۳ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۹-۵۰
موضوععبدالعلی کارنگ, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب قسمتی از گزارشی است که عبدالعلی کارنگ، دبیر دبیرستان های تبریز در طی سفری به مدت دو ماه به کشورهای آمریکا و انگلستان و فرانسه تهیه کرده است و مطالعاتی در شیوه اداره کتابخانه‌ها و مؤسسات نشر کتاب به عمل آورده است .Running sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp