چگونه مطالعه کنیم تا آسانتر و بهتر یاد بگیریم

عنوانچگونه مطالعه کنیم تا آسانتر و بهتر یاد بگیریم
گونهمقاله
ناشرپیک معلم راهنمای پیک نوآموز
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

نیمه اول اردیبهشت ۱۳۴۷

شماره

دوره۱ ش۱۱ (نیمه دوم اسفند ۱۳۴۶): ۶-۷؛ ش۱۲ (نیمه اول فروردین ۱۳۴۷): ۶-۸؛ ش۱۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۶
موضوعپیک معلم راهنمای پیک نو آموز, تندخوانی, روش های یادگیری, کتابخوانی, مقاله
متن کامل

بررسی نکات مهم برای افزایش توانایی دانش آموزان در تهیه ی طرح مطالعه، هدف از مطالعه، انتخاب جای مناسب، تندخوانی، تجزیه و تحلیل مطالب، مطالعه ی دقیق، علامت گذاری مطالب مهم کتاب.jordan Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger