چه بکنیم و چه نکنیم

عنوانچه بکنیم و چه نکنیم
گونهمقاله
نویسندگانخیر, حشمت
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶-۱۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعحشمت خیر, رابطه والدین و فرزند, شغل یابی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

نقد رفتار پدران و مادران در انتخاب شغل آینده کودک.