چهارشنبه سوری

عنوانچهارشنبه سوری
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان ( رهنمای آینده )
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٣ ش ٦٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٠
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله
متن کامل

شعری در توصیف مراسم چهارشنبه سوری.