چاپ دستی

عنوانچاپ دستی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

چاپ

ب. ب.

چاپ هنري

منابع

رويين پاكباز. دايره المعارف هنر، ص ۱۹۱.

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

چاپ به معنای عام، عمل یا فن نقش برگردانی و تکثیر نقش است که سابقه‌ای بس قدیمی دارد. ولی آنچه در اینجا مورد نظر است چاپ در معنای فرآیندهای هنری مبتنی بر انواع حکاکی است که از اواخر سده‌ی پانزدهم در اروپا رایج شدند و به تدریج تنوع یافتند.عمده ترین روش‌های آن عبارتند از: برآمده (ریلیف)، گود (اینتالیو)، همسطح (پلانوگرافیک) و استنسیل.Running Sneakers | Nike Off-White