پیشی

عنوانپیشی
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشرتهران مصور کوچولوها (ضمیمه ورقی)
سال تولدنوشته شده
زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٦
موضوعتهران مصور کوچولوها, عباس یمینی شریف, مقاله
متن کامل

شعری درباره ی گربه و اشاره به برخی ویژگی های آن.