پیرامون آموزش موسیقی در کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان

عنوانپیرامون آموزش موسیقی در کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۵۳

شماره

س۴ ش۱۹۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۵؛ ش۱۹۱ (شنبه ۲۳ آذر ۱۳۵۳):‌۵۰-۵۱؛ ش۱۹۶ (۲۸ دی ۱۳۵۳):‌۴۱؛ ش۱۹۸ (شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۵۳):‌۴۲؛ ش۱۹۹ (شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۵۳): ۴۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش موسیقی, تماشا, کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

بررسی فعالیت های کلاس های مختلف کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان از جمله : کلاس فلوت برای کودکان ۸ تا ۱۳ ساله، کلاس سازی ارف برای کودکان ۸تا۱۳ ساله ، روس تدریس بر پایه آشناسازی هنرآموزان با تئوری موسیقی و سازهای ریتمیک و ملودیکار ارف. کلاس تار برای بچه های ۸ تا ۱۳ ساله. ورش۱۹۸ گزارش درباره کارگاه موسیقی آبادان . ورش ۱۹۹ گزارش درباره کارگاه موسیقی مرکز رشتNike air jordan Sneakers | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping