پیدایش خط و یا الفبا

عنوانپیدایش خط و یا الفبا
گونهمقاله
نویسندگانحقیقی خوانساری, آقانور
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

مرداد و مهر ۱۳۲۱

شماره

دوره۱۲ ش۳و۴ (خرداد وتير ۱۳۲۱ ) : ۸۳ ـ ۸۹ . واژه‌سازي الفباء ش ۵و۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۹-۱۰۵
موضوعحقیقی، آقانور, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا از خط و الفبای فارسی امتیازات و مشخصات و مواردی ازاین قبیل صحبت شده سپس درخصوص آموزش خط یا صداها به کودکان دستور واژه‌‌سازی (جمله‌سازی ) ، ویژگیهایی که آموزگار در آموزش الفباء باید به کاربرده راه عملی آموزش الفبا مطالبی گفته شده استbest shoes | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping