پایه گذاران تربیت

عنوانپایه گذاران تربیت
گونهمقاله
نویسندگانشوقی, عباس
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-[۱۸]
موضوعشوقی، عباس, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

معرفی پایه‌‌گذاران تربیت نو و شرح فعالیت‌های آنها یعنی ایتارده کندیاک ، منتسوری و اووید که سعی کردند تعلیمات نویی در تربیت کودکان عقب‌مانده پایه‌ریزی کنند .jordan Sneakers | Nike Air Max