وزیر آموزش و پرورش و کودکان کر و لال

عنوانوزیر آموزش و پرورش و کودکان کر و لال
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآیندگان, باغچه بان، جبار, پارسای، فرخ رو, مقاله
متن کامل

خبر بازدید فرخ‌رو پارسای، وزیر آموزش و پرورش، از آموزشگاه کر و لال های باغچه ‌بان در یوسف‌آباد و آگاهی از شیوه آموزش آنان.Adidas shoes | Jordan