هم آهنگی

عنوانهم آهنگی
گونهمقاله
نویسندگانمرتضوی برازجانی, اسماعیل
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳-۲۶
موضوعاسماعیل مرتضوی برازجانی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

از انجمن همکاری خانه و مدرسه سخن می‌گوید و فواید همکاری و هماهنگی در امر تعلیم و تربیت تا افرادی پرهیزکار و دانشمند و آماده به زندگی اجتماعی تربیت کنندNike Sneakers Store | Nike Running