همکاری و همفکری پرورشکاران

عنوانهمکاری و همفکری پرورشکاران
گونهمقاله
نویسندگانمعلم, عباسعلی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹-۳۵
موضوععباسعلی معلم, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اشاره به اهمیت کار گروهی و داشتن روحیه ی گروهی کار کردن در موفق بودن در کارها و اشاره به تشکیل شوراهای دبیران و آموزگاران و روشی که آنها باید در این شوراها به کار گیرند.buy shoes | Official Images Of The Air Jordan 4 University Blue WMNS Shimmer Bronze Eclipse DJ0675-200 , Fitforhealth