هزار دستان ویژه کودکان

عنوانهزار دستان ویژه کودکان
گونهنشریه
پدیدآورندگانطاهرى, رضا
ناشرروزنامه شهباز
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
اندازه١٤*٥\٢٠ س.م
پدیدآورندگان

مدیر مسئول: رضا طاهری

گروه سنیکودکان، نوجوانان
فاصله انتشارهفتگی
موضوعرضا طاهری, نشریه, نشریه خردسالان, نشریه نوجوانان, نشریه ها, هزار دستان ویژه کودکان
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان: ش: ١

یادداشت ها

وابسته به: روزنامه شهباز

بهاء

٥ریال

متن کامل

این نشریه، پیوست روزنامه‌ی شهباز بود و برپایه‌ی نخستین و تنها شماره‌ی این نشریه که در دست است، بیشتر شعر و افسانه برای کودکان و نوجوانان داشت...bridgemedia | 【国内۴月発売予定】プレイステーション۵ × ナイキ PG5 PS EP 全2色 - スニーカーウォーズ