هدف های کودکستان

عنوانهدف های کودکستان
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اهداف کودکستان با توجه به نیازهای کودکان سه تاهفت سال و ایجاد محیط برای گرفتن راهنمایی از مربی ، عادت دادن کودک به زندگی اجتماعی ، پرورش قوای دماغی ، ایجاد عادات پسندیده اخلاقی .latest Running | jordan Release Dates