هدف های کلی تعلیم و تربیت

عنوانهدف های کلی تعلیم و تربیت
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۷-۷۲
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

هدف کلی و جامع تعلیم وتربیت پرورش تمام قوای دانش‌آموز است برای طرح این مسئله و برنامه‌ریزی برای آنان پرورش قوای دانش‌آموز را به رشد جسمانی،رشداجتماعی،رشدذهنی،رشداخلاقی،وپرورش هنری تقسیم‌کرده‌استMysneakers | Nike for Men