هدف تعلیم و تربیت

عنوانهدف تعلیم و تربیت
گونهمقاله
نویسندگانسیمون, سرانست
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۲۶

شماره

دوره۲۳ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۱۷
موضوعسیمون، سرانست, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

هدف از تعلیم وتربیت تزکیه اخلاق ، ایجاد عقل سالم وتکمیل نسبی قوای انسانی است . از تحولات فکری قرن حاضر مزیت آموزش عملی بر آموختن نظری است . از اهداف دیگر تعلیم وتربیت : علاقه به تأمین آزادی، بسط و توسعه اطلاعات و معلومات فردی، استفاده از استعداد ذاتی، تزکیه اخلاق است.latest Running | Sneakers