نیاز کودکان به باشگاه‌های تربیتی : باشگاه تربیتی روش نو

عنواننیاز کودکان به باشگاه‌های تربیتی : باشگاه تربیتی روش نو
گونهمقاله
ناشر[سپیده فردا]
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

بهمن ١٣٣٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤٥-٤٨
موضوعباشگاه تربیتی روش نو, عباس یمینی شریف
متن کامل

در کشورهای خارجی موسساتی وجود دارد که خانواده ها می‌توانند کودکان خود را به آنجا بسپارند و به دنبال کارهای خود بروند. در این مؤسسات برای کودکان امکانات تفریح و سرگرمی وجود دارد. در تهران برای اولین بار در سال ۱۳۳۳ عباس یمینی شریف چنین مؤسسه‌ای، به نام "باشگاه تربیتی روش نو" بنیان نهاد. در این باشگاه برای کودکان در سنین مختلف اتاق‌ها و برنامه‌های متفاوتی در نظر گرفته شده بود. وزیر فرهنگ وقت (دکتر مهران) پس از بازدید از این باشگاه از یمینی شریف درخواست کرد تا طرحی برای ایجاد این نوع موسسات تهیه کند تا پس از تصویب در شورای عالی فرهنگ به مورد اجرا گذاشته شود.affiliate tracking url | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival