نگاهی به مدارس تجربی کشور

عنواننگاهی به مدارس تجربی کشور
گونهمقاله
نویسندگانافضلی, سیمین دخت
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۶

شماره

دوره۴۷ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۶۸-۳۷۱
موضوعسیمین دخت افضلی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بررسی اجرای طرح مدرسه های تجربی در ایران و اقداماتی که برای اجرای آن انجام شده است. اشاره به آغاز فعالیت این مدرسه ها و کارهایی که انجام داده اند و ارائه ی دورنمایی از آینده ی آن ها.Sports Shoes | Nike Air Max 270