نکاتی درباره مدرسه عالی راهنمایی تحصیلی و نظام جدید آموزش و پرورش

عنواننکاتی درباره مدرسه عالی راهنمایی تحصیلی و نظام جدید آموزش و پرورش
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۱

شماره

دوره۴۱ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۵۵-۴۵۹
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدابه مسئله اهمیت تغییر در آموزش وپرورش و تبدیل آموزش وپرورش جدید برای مجریان این طرح سخن گفته شد و سپس درباره نظام جدید آموزشی مطالبی را بیان کرده استNike air jordan Sneakers | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp