نور دانش برای فرزندان

عنواننور دانش برای فرزندان
گونهنشریه
پدیدآورندگانپور, عطا الله ش, تفرشی, محمود وحید, شکور, محمد صادق
متن کامل

سازمان وحدت نوین اسلامی مجله‌ی نور دانش برای فرزندان را از سال ۱۳۳۱به مدیر مسئولی عطا'‌الله شهاب‌پور به شکل هفتگی منتشر می‌کرد. وحدت نوین اسلامی یک سازمان قدیمی ‌اسلا‌می ‌بود که با هدف ترویج ارزش‌های اسلا‌می ‌در ایران و جهان تشکیل شده بود. ارگان مطبوعاتی این سازمان نور دانش نام داشت و به نظر می‌رسد که مجله‌ی نور دانش برای فرزندان به پیوست همین مجله منتشر می‌شده است. به گفته‌ی منصور حسین‌زاده در تاریخ مجلا‌ت کودکان و نوجوانان، این مجله در دوره‌ی اول تا ۱۸ شماره منتشر شد. دوره‌ی جدید انتشار این مجله از دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۴۲ آغاز به کار کرد که عطاالله شهاب‌‌پور صاحب امتیاز و ...