نهادهای جدید اجتماعی در ایران امروز

عنواننهادهای جدید اجتماعی در ایران امروز
گونهمقاله
عنوان فرعیپانصد هزار کودک روستایی تاکنون در پرتو فعالیت سپاهیان دانش تحت تعلیم قرار گرفته اند "
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۶ بهمن ۱۳۵۰

شماره

س۱ ش۴۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۲-۹۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, خدمات اجتماعی, سپاه دانش, مقاله
متن کامل

شرح تحولات بزرگ دهه اخیر ایران و نهادهای جدید اجتماعی و فعالیت های سپاهیان دانش جهت مبارزه با بی سوادی در روستاها، تحت تعلیم قرار گرفتن نزدیک به پانصد هزارنفر کودک بین سنین ۶ تا ۱۲ سال از مجموع یک میلیون و هفتصد هزار کودک خردسال .affiliate link trace | Shop: Nike