نمایش ترب در کتابخانه‌ هشتپر طوالش

نمایش ترب در کتابخانه‌ هشتپر طوالش
عنواننمایش ترب در کتابخانه‌ هشتپر طوالش
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۳۵۳

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعترب (نمایش), عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

نویسنده بیژن مفید، کارگردان بهرام شاه محمدلوRunning Sneakers Store | adidas Yeezy Boost 350