نقش والدین در پرورش شخصیت ابتدایی کودک

عنواننقش والدین در پرورش شخصیت ابتدایی کودک
گونهمقاله
نویسندگانعظیمی, سیروس
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲-۳۵، ۵۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرشد شخصیتی, روانشناسی کودک, سیروس عظیمی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

تعریف شخصیت، بررسی عوامل محیطی در رشد شخصیت کودک شامل محیط قبل از تولد و بعد از تولد او. اثراتی که تجربه های نخستین زندگی بر شخصیت کودک می گذارد و تاثیر رابطه والدین با هم، محیط خانوادگی، نقش پدر و کیفیت اجتماعی شده بررسی شده است.latest jordan Sneakers | Nike