نقش محبت (عشق) در تربیت کودکان در سنین قبل از دبستان

عنواننقش محبت (عشق) در تربیت کودکان در سنین قبل از دبستان
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶-۶۳
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله درباره دوست داشتن و تأثیر آن در اطفال است امروزه ثابت شده است که کودکان خردسالی که از محبت خانوادگی محروم شده‌اند به رشد کامل و روحی و جسمی نمی‌رسند و نیز اثر محبت در رشد کودک قبل از دبستان مهم شمرده‌اند و از نظریات گاندی و چند صاحب نظر دیگر استفاده شده است.url clone | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals