نقش خانواده در پرورش شخصیت راستگویی و صداقت

عنواننقش خانواده در پرورش شخصیت راستگویی و صداقت
گونهمقاله
نویسندگانآصفی, آصفه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

تیر ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸-۹
موضوعآصفه آصفی, رشد شخصیتی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی حالات و روحیات کودک درسنین مختلف که سبب راستگویی یا دروغگویی در او می شود و نقش رفتار و تربیت پدر و مادر در پرورش راستگویی در کودک.