نقابداران جوان

عنواننقابداران جوان
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٢٨٤ک
پدیدآورندگانحکیمی, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

ناشرتشیع
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٤٠ص
اندازه١٢*١٧ س.م
پدیدآورندگان

محمود حکیمی

موضوعتشیع, کتاب, محمود حکیمی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٤٠ ریال

متن کامل

گروهى از جوانان مبارز ایرانى به نام "نقابداران جوان" بر علیه پادشاهان ساسانى مى جنگند. آن ها به سپاهیان اسلام می پیوندند و به مبارزات خود ادامه می دهند.