میز و نیمکت

عنوانمیز و نیمکت
گونهمقاله
نویسندگانفریار, عبدالله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۲۳

شماره

دوره۱۴ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷-۲۲
موضوعفریار، عبدالله, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله در مورد نشستن و درس‌خواندن در زمانهای گذشته و مقایسة آن به امروز ، نکاتی که در ساختن یک میز خوب باید رعایت شود ، چگونگی دوات‌ها و جای آن ، میز ونیمکت متحرک ، مطابقت بلندی میز و نیمکت با قد شاگردان ، بهترین طرز نشستن ، تعلیم دادن طرز نشستن ، کجی ستون فقرات ،‌اصلاح و جلوگیری از خراب کردن میز و نیمکت مطالبی را آورده است.Adidas shoes | Air Jordan