موضوع تعلیم و تربیت در کشورهای غیرصنعی با باصطلاح کم رشد

عنوانموضوع تعلیم و تربیت در کشورهای غیرصنعی با باصطلاح کم رشد
گونهمقاله
نویسندگانآراسته, رضا
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۹ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۱۳
موضوعرضا آراسته, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

مطالب این مقاله از فرهنگ قدیم تا جدید و تحصیلات دانش‌آموز تا مقاطع بالا است که بیشتر تعلیمات آکادمیک مدنظر می‌باشد و کلاً مباحث آن تشکیل شده از مطالبی مانند آموزش و پرورش به چند چیز تعبیر می‌شود تعریف اصطلاح غیرصنعتی ، ارتباط کلی برنامه تحصیلی با خواسته‌ها و نیازمندی های اجتماع مقصود از برنامه تعلیمات عمومی ، بررسی متخصص تعلیمات یونسکو در ایران و اینکه از فرهنگ قدیم چه چیزهایی را باید نگاهداشت .Nike air jordan Sneakers | Air Jordan Release Dates Calendar