مواضع و لوازم مدرسه: فضای فرح و شادی

عنوانمواضع و لوازم مدرسه: فضای فرح و شادی
گونهمقاله
نویسندگانآشنا, محمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دی و بهمن ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۸و۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲-۳۸
پدیدآورندگان

مترجم محمد آشنا

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد آشنا, مقاله
متن کامل

این مقاله بیان می‌کند یکی از شرایطی که برای تربیت جدید و به ثمر رسیدن آن لازم است فضا اسباب و لوازم کار مدرسه به نحو مطلوب می‌باشد و این مسئله درمورد تمام مدارس روزانه و شبانه روزی صدق می‌کندbridge media | Nike Shoes