مهر چهار رویه یک انگشتر دوره هخامنشی

مهر چهار رویه یک انگشتر  دوره هخامنشی
عنوانمهر چهار رویه یک انگشتر دوره هخامنشی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

رنگی

موضوعدختران, سباب بازی ها, عکس, مهرها
منابع

موزه بریتانیا

متن کامل

نقش زنی نشسته که پرنده‌ای را برای بازی به دخترش می‌دهدNike footwear | Nike Air Max 270