منهم در دنیا آرزو دارم

عنوانمنهم در دنیا آرزو دارم
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦٢٨ک
پدیدآورندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

۱۲۶۴-۱۳۴۵

پدیدآورندگان همکارپورمیر, جواد
ناشررنگین‌
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۳۱ص
اندازه۱۷×۲۴س.م.
پدیدآورندگان

اثر جبار باغچه بان؛ تصویرگر جواد پورمیر

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, جواد پورمیر, رنگین, شعر فارسی, کتاب
گروه سنی(الف ، ب )
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۱۵ریال‌

تیراژ۳۰۰۰ن
متن کامل

مجموعه ی اشعار کودکانه، شامل‌: کبوتر من‌؛ مهرماه‌؛ بلبل؛ و....Sportswear free shipping | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov