معلم و بیماری های واگیر

عنوانمعلم و بیماری های واگیر
گونهمقاله
نویسندگاناداره بهداشت,, اداره کل بهداری آموزشگاه ها,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۴۹

شماره

دوره ۳۹ ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۲-۵۷
پدیدآورندگان

تهیه کننده : اداره بهداشت، اداره کل بهداری آموزشگاه ها

موضوعاداره بهداشت، اداره کل بهداری آموزشگاه ها, بهداشت کودک, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اطلاعاتی درباره ی بیماری‌هایی که بر اثر آن ها دانش‌آموزان مجبور به غیبت از مدرسه می‌شوند و اشاره به عواملی که باعث کم‌ اثر شدن این بیماری‌ها می‌شوند. در ادامه شرح و توضیح اصطلاحاتی که در مبحث بیماری‌های واگیر به کار می‌رود و توضیحاتی درباره ی بیماری‌های کودکان آمده است.