معلمین پر کار و صمیم فرهنگ

عنوانمعلمین پر کار و صمیم فرهنگ
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۶۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

به معرفی "کمپانی" دبیر ریاضی مدرسه امیرکبیر و "محمدعلی ادیب" مدیر دبستان امیراتابک پرداخته و از مقامشان تجلیل کرده است .Nike shoes | Buy online Sneaker for Men