معرفی و نقد کتاب: نشریات

عنوانمعرفی و نقد کتاب: نشریات
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠٦٠٧
نویسندگانآموزگار, ر.
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

پنجشنبه ١٠ اسفند ١٣٥١

شماره

س ٢ ش ۱۰۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩٢-٩٣
موضوعآموزگار، ر, تماشا, مقاله, نشریه غیردولتی, نشریه ها
متن کامل

معرفی شماره ی سه نشریه ی "جنگ مرجان" از انتشارات " گروه فرهنگی مرجان" که مطالب آن را نوجوانان با همفکری مربیان آموزشی تهیه کرده اند.buy shoes | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp