مسئله کودکان در دنیای امروز

عنوانمسئله کودکان در دنیای امروز
گونهمقاله
نویسندگانفیوضی, رضا
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱-۵۳
موضوعرضا فیوضی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

اشاره به اهمیت مسئله کودکان در جهان و حضور نمایندگان بسیاری از کشورها در کنگره بین‌المللی کودکان، سازمان های تشکیل دهنده این کنگره و برنامهAsics footwear | Marki