مرگ مرموز در گهواره

عنوانمرگ مرموز در گهواره
گونهمقاله
نویسندگانپرس, رایت،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

یکشنبه ۸ تیر ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبهداشت کودک, رایت، پرس, رستاخیز, مقاله
متن کامل

بررسی علت افزایش مرگ نوزادان در گهواره در انگلستان در سنجش با دیگر کشورهای اروپایی و تشکیل کمیسیونی از پزشکان متخصص کودکان برای پژوهش در این زمینه .