مختصری از شرح زندگی جان میلتون گیرگوری

عنوانمختصری از شرح زندگی جان میلتون گیرگوری
گونهمقاله
نویسندگانتسلیمی, کبری
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۳-۴۷
موضوعکبری تسلیمی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

زندگی‌نامه جان میلتون گیرگوری مؤلف کتاب « اصول هفتگانه تعلیم » و خلاصه‌ای از کتاب وی.