مخالفین متد دکرولی چه می گویند ؟

عنوانمخالفین متد دکرولی چه می گویند ؟
گونهمقاله
نویسندگانجعفری, رضا
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۵۷-۲۶۵
موضوعرضا جعفری, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

متد دکتر Decroly عالم معروف علوم تربیتی بلژیک که پایه واساس روش او بر مشاهده آثار و عوامل طبیعی که در محیط زندگانی روزانه کودکان یافت می‌شود قرار دارد . این مقاله شامل نظریه‌های مخالفین Decroly وعملکرد خود دکرولی است که بطور مفصل شرح داده است .latest jordans | Nike