محمد پولادی

محمد پولادی
عنوانمحمد پولادی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعتصویرگر, عکس, محمد پولادی
متن کامل

طراح نشانه‌ی سازمانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان