محاکمه گالیله

عنوانمحاکمه گالیله
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٦٨ک
پدیدآورندگانحکیمی, محمود
ناشردارالتبلیغ اسلامی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٨ص
اندازه٥/١٦*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

محمود حکیمی

موضوعادبیات تالیف, دارالتبلیغ اسلامی, کتاب, محمود حکیمی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

زندگى نامه گالیله.Running sport media | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177