مبارزه با بیسوادی و تعمیم فرهنگ در ایران

عنوانمبارزه با بیسوادی و تعمیم فرهنگ در ایران
گونهمقاله
نویسندگانبهبهانی, حسن
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷
پدیدآورندگان

مترجم حسن بهبهانی

موضوعحسن بهبهانی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

ارائه ی راهکارهایی برای تربیت و افزایش تعداد آموزگاران، افزایش کلاس ها و مدرسه ها و فراهم آوردن امکان تحصیل تمام کودکان.