لژیون خدمتگزاران بشر: همت همگان برای همگان

عنوانلژیون خدمتگزاران بشر: همت همگان برای همگان
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

(شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۵۵)

شماره

س۶ ش۲۶۵

زبان انتشارفارسی
موضوعبهداشت کودک, تماشا, حمایت كودكان, لژیون خدمتگزاران بشر, مقاله
متن کامل

معرفی و گزارشی از فعالیت‌های "لژیون خدمتگزاران بشر" که دست به اقدامات بهداشتی، مبارزه با فقر و جهل و گرسنگی و بیماری و بی عدالتیهای اجتماعی می‌زنند به همراه سخنان یکی دو نفر از این خدمتگزاران که اظهار می‌دارند در مهد کودک کار می‌کنند. همراه با تصاویری از دانش آموزان در حال تحصیل و کار کردن.bridge media | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News