قسمت رسمی: برنامه درسی

عنوانقسمت رسمی: برنامه درسی
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۷-۶۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

برنامه تفصیلی و مشروح حساب و هندسه چهارسالة ابتدایی مصوب و ضمیمة برنامة تحصیلات ابتدایی که در جلسه ۷۰۶ شورای عالی فرهنگ تصویب شده است و طریقه تدریس در هریک از کلاس ها شرح و توضیح داده شده است .latest jordans | adidas Yeezy Boost 350