قادر و جابر

عنوانقادر و جابر
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢٦ک
پدیدآورندگانخاکسار ابهری, غلامعلی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٢-١٣٤٧

عنوان فرعیداستان کودکان
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٨٠ص
اندازه٤/١١*٢/١٦ س.م
پدیدآورندگان

بقلم خاکسار ابهری

موضوعخاکسار ابهری, غلامعلی خاکسار ابهری, کتاب, گوتنبرگ
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۲ داستان، شامل: قادر و جابر: پیرمردی برای جابر تعریف می کند که قادر پس از پی بردن به خیانت همسرش او را می کشد و از روستای خود فرار می کند. چند سالی به صورت یاغی همه جا می‏گردد و مردم را آزار می‏دهد، تا این که عاشق دختری می شود و دست از یاغی گری بر می دارد. بعد از مرگ همسرش با پسر خود آواره ی دشت و بیابان می شود. "نیمه فانتزی" شعبده باز: آقا دایی برای بچه‏های فامیل تعریف می‏کند که چگونه به خاطر بی‏پولی به اعتیاد روی می‏آورد و با کشیدن تریاک همه طلب های خود را به فراموشی می سپارد.Asics shoes | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021