فن آموزش در دبستانها

عنوانفن آموزش در دبستانها
گونهمقاله
نویسندگانمعین, محمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۱۹
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۱۹

شماره

دوره ۱۰ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۸-۴۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم و نگارش محمد معین

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد معین, مقاله
متن کامل

این مقاله به این مسئله می‌پردازد که تنها یادگیری خواندن و نوشتن و حساب یادگرفتن برای کودکان کافی نیست بلکه باید به آنها مواد و اصول ضروری که در آینده به کارشان خواهد آمد آموزش داده شودlatest Running Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp