فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان ایرانی توسط خانم دکتر آصفی در جلسه کنفرانس نوشاتل تشریح گردید

عنوانفعالیتهای انجمن اولیا و مربیان ایرانی توسط خانم دکتر آصفی در جلسه کنفرانس نوشاتل تشریح گردید
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

تیر ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸-۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآصفه آصفی, انجمن ملی اولیا و مربیان ایران, سخنرانی ها, مقاله, مکتب مام
متن کامل

متن سخنرانی آصفه آصفی در کنفرانس مربوط به فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان ایران .Sports brands | Air Jordan 1 Retro High OG 'University Blue' — Ietp