فانتزی فلسفی

عنوانفانتزی فلسفی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

داستان

ع. ا.

فانتزی

ب. ب.

فانتزی هستی شناسی

ا. و.

افسانه پیدایش مواد

منابع

(فانتزی در ادبیات کودکان، ص ١٨١)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

فانتزی هستی شناختی یا فلسفی، به پرسش های که آدم ها درگیر آن هستند از طریق روایتی تخیلی پاسخ می دهد. و یا رازهای هستی و فلسفی را مطرح می کندurl clone | Air Jordan 1 Retro High OG "UNC Patent Leather" Obsidian/Blue Chill-White UK