علم و اخلاق

عنوانعلم و اخلاق
گونهنشریه
پدیدآورندگانآموزگار, حبیب الله, حجت, محمد
ناشرجمعیت علم و اخلاق
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۲۹۹
تاریخ نشر

١٣٣٩ق.=١٢٩٩ش.

زبان انتشارفارسی
اندازه٥/١٥*٢١ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: حبیب الله آموزگار ؛ مدیر مسئول: سید محمد حجت

گروه سنینوجوانان
فاصله انتشارماهانه
موضوعحبیب الله آموزگار, سید محمد حجت, علم و اخلاق, نشریه, نشریه سازمانی, نشریه نوجوانان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٠٠: ش ١-٥ ، دانشگاه تهران :١٢٩٩-٣٠: س١ ، ش٣-٥ ؛
كتابخانه ملی :١٢٩٩-٣٠٠ : س ١، ش٢،٥ .

یادداشت ها

وابسته به: جمعیت علم و اخلاق

بهاء

٣٠ شاهی

متن کامل

علم و اخلاق ، آخرین نشریه‌‌ی دوره‌ی مشروطه برای نوجوانان به ویژه دانش‌آموزان است که از سال ۱۳۳۹ق.⁄ (۱۲۹۹ش.) به صاحب امتیازی حبیب الله آموزگار و مدیر مسئولی سید محمد حجت ، ماهانه منتشر می‌شد. در این نشریه که وابسته به جمعیت علم و اخلا‌ق بود، افزون بر مقاله‌های اخلا‌قی، علمی و اجتماعی،‌ مطالب ادبی نیز ...bridgemedia | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News